ข้อดีของกันเล่นบาสเกตบอลสำหรับเด็กและเยาวชน

 

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการเล่นกีฬามีประโยชน์หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นในด้านสุขภาพร่างกายของผู้เล่น รวมไปถึงในด้านความสามัคคีการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา โดยเฉพาะสำหรับเด็กและเยาวชนถ้าหันมาสนใจเล่นกีฬาก็จะได้รับประโยชน์หลายอย่าง โดยเฉพาะกีฬาบาสเกตบอลที่เป็นที่นิยมกันไปทั่วโลกและยังถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับมัธยมกันอีกด้วย ซึ่งเราพอจะสรุปประโยชน์ของบาสเกตบอลได้ดังนี้

1. ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตสมวัย กีฬาบาสเกตบอลจะช่วยให้กล้ามเนื้อตามส่วนต่างๆ ของร่างกายแข็งแรง รวมไปถึงข้อต่อต่างๆ

2. ช่วยให้ห่างไกลจากโรคติดต่อหรือโรคที่มักจะมาในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง อย่างเช่น โรคหวัดสายพันธุ์ต่างๆ เป็นต้น และยังช่วยป้องกันโรคร้ายแรงในเด็กที่อาจจะอยู่ในกลุ่มเสี่ยง อย่างเช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ เป็นต้น สำหรับกลุ่มเสี่ยงก็คือเด็กที่ครอบครัวมีประวัติเป็นโรคเหล่านี้ เพราะจากการวิจัยโรคบางชนิดสามารถถ่ายทอดกันได้ทางพันธุกรรม

3. เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทำให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากแหล่งมั่วสุม อบายมุข และสิ่งเสพติด

4. ช่วยให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักอดทนอดกลั้น มานะขยันฝึกซ้อม ไม่ใช่เฉพาะกีฬาบาสเกตบอลเพียงเท่านั้น กีฬาทุกประเภทต้องขยันฝึกซ้อมถึงจะสามารถเล่นได้ดี ถึงแม้ว่าคนนั้นจะมีพรสวรรค์ในด้านกีฬาก็ตามแต่ถ้าห่างการฝึกซ้อมก็รับรองได้เลยว่าจะไม่สามารถเล่นกีฬาได้ดีอย่างแน่นอน

จัดได้ว่าบาสเกตบอลเป็นกีฬาอีกประเภทที่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชน ดังนั้นผู้ปกครองจึงควรส่งเสริมให้บุตรหลานสนใจและหันมาเล่นกีฬากันมากขึ้น เพื่อให้เขาสามารถได้รับประโยชน์จากการเล่นกีฬาได้อย่างเต็มที่