อุปกรณ์แบดมินตัน

ทางเข้า SBOBET

อุปกรณ์การเล่นแบดมินตัน

อุปกรณ์  ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นไม้แร็กเก็ตหรือว่า ลูกขนไก่ หรืออุปกรณ์ต้นแบบทุกชนิด ซึ่งใช้ในการเล่นแบดมินตันให้เป็นไปตามข้อกำหนดต่าง ๆ ทางสหพันธ์ของแบดมินตันนานาชาติจะเป็นฝ่ายที่กำหนดทุกอย่าง หรือผู้ผลิต หรือองค์กรแห่งชาติหรือสมาชิกองค์กรนั้น ๆ

แร็กเกต ต้องปราศจากวัตถุอื่นติดอยู่หรือยื่นออกมายกเว้นจากส่วนที่ทำเพื่อจำกัดและป้องกัน  การสึกหรอชำรุดเสียหายการสั่นสะเทือนการกระจายน้ำหนักหรือการพันด้ามจับให้กระชับมือผู้เล่นและมีความเหมาะสมทั้งขนาดและการติดตั้งสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าว และต้องปราศจากสิ่งประดิษฐ์อื่น ๆ ที่ช่วยให้ผู้เล่นเปลี่ยนรูปทรงของแร็กเกต

การเสี่ยงก่อนเริ่มเล่น จะต้องทำการเสี่ยง ฝ่ายที่ชนะการเสี่ยงมีสิทธิ์เลือกตามกติกาข้อ หรือ ส่งลูกหรือรับลูกก่อน เริ่มเล่นจากสนามข้างใดข้างหนึ่ง ฝ่ายที่แพ้การเสี่ยง มีสิทธิ์ที่เหลือจากการเลือก  ระบบการนับคะแนนแมทช์หนึ่งต้องชนะให้ได้มากที่สุดใน 3  เกม เว้นแต่จะไม่กำหนดเป็นอย่างอื่นในประเภทชายคู่และประเภทชายเดี่ยวทางฝ่ายไหนได้คะแนน  ก่อนก็ชนะในเกมนั้นไปแต่มีข้อยกเว้นตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ในข้อ 7.5

ในประเภทหญิงเดี่ยว ฝ่ายที่ได้  11 คะแนนก่อนเป็นฝ่ายชนะในเกมนั้น ยกเว้นตามที่ได้กำหนดไว้ในกติกาข้อ 7.5 ฝ่ายส่งลูกเท่านั้น เป็นฝ่ายได้คะแนนผู้ส่งลูกจะส่งลูกไม่ได้ถ้าผู้รับลูกยังไม่พร้อม แต่ถือว่าผู้รับลูกพร้อมแล้วพยายามตีลูกที่ส่งมากลับไปในประเภทคู่  คู่ขาจะยืน ณ ที่ใดก็ได้ โดยไม่บังผู้ส่งลูกและผู้รับลูก