กติกาการเล่น ทางเข้า SBOBET สำหรับกีฬาซอฟต์บอลโดยเฉพาะ

ทางเข้า SBOBET
ทางเข้า SBOBET

กติกาการเล่น ทางเข้า SBOBET สำหรับกีฬาซอฟต์บอล

ช่วงที่ 5 หัวข้อที่เราจะกล่าวถึงในช่วงนี้คือ ทางเข้า SBOBET

– ลูกดี (fair ball)

– ลูกฟาวล์ (foul ball)

– ลูกดี (fair ball) หมายถึง ลูกบอลที่ตีแล้ว

• ตกเข้าไปในสนามซึ่งลูกจะอยู่ระหว่าง ทางเข้า SBOBET กับเบสที่ 1 และ home plate กับเบสที่ 3 ซึ่งลูกแบบนี้ถือว่าอยู่ในเขตดี

• ลูกผ่านเบสที่ 1 หรือ เบสที่ 3 ลอยอยู่เหนือเขตดี

• ลูกตกถูกเบสที่ 1,2 และเบสที่3

• ในขณะที่อยู่เหนือเขตดีแล้วลูกไปสัมผัสหรือถูกผู้เล่น รวมถึงถูกตัวและเสื้อผ้าด้วย

• ครั้งแรกที่ลูกตกลงบนเขตดีเลยเบสที่ 1 หรือเบสที่ 3(แม้ลูกจะกลิ้งออกนอกสนามแต่ก็ยังถือว่าเป็นลูกดี)

• ขณะอยู่เหนือเขตดีแล้วเลยรั้วกั้นของเขตสนามออกไปด้านนอก

** หมายเหตุ ทางเข้า SBO ลูกที่จะตัดสินได้ว่าเป็นลูกลอยที่ดี (fari play) ให้ตัดสินที่ตำแหน่งของลูกบอลและเส้นฟาวล์หรือเสาธงที่เส้นฟาวล์ ไม่ได้ตัดสินที่ผู้เล่นฝ่ายรับว่าจะรับบอลอยู่บนเขตดีหรือเขตฟาวล์เท่านั้น

– ลูกฟาวล์ (foul ball) หมายถึง ลูกบอลที่ตีแล้ว

• ตกในเขตฟาวล์ที่อยู่ระหว่าง home plate กับเบสที่ 1 และ home plate กับเบสที่ 3

• ลูกกระดอนผ่านไปยังจุดเบสที่ ทางเข้า SBOBET หรือผ่านไปยังจุดเบสที่ 3 เหนือเขตฟาวล์

• ครั้งแรกที่ลูกตกบนเขตฟาวล์เลยเบสที่ 1และเบสที่ 3

• ในขณะที่ลูกบอลอยู่เหนือเขตฟาวล์ SBOBET ลูกบอลได้ถูกตัวของผู้เล่นที่อยู่ภายในสนามหรือไปสัมผัสถูกตัวหรือแม้กระทั่งเครื่องแต่งกายของผู้ตัดสินและรวมถึงสิ่งอื่นด้วย

กติกาการเล่น ทางเข้า SBOBET

ช่วงที่ 6 หัวข้อที่เราจะกล่าวถึงในช่วงนี้คือ

– ฟาวล์แฉลบ (foul tip)

– หมวกสวมป้องกันอันตราย (helmet)

– ทีมเหย้า (home team)

– การตีลูกที่ผิดกติกา ( illegal batted ball)

– การรับลูกที่ผิดกติกา (illegal caught ball)

– ลูกบอลลอย (in flight)

– ฟาวล์แฉลบ (foul tip) หมายถึง SBO ลูกบอลที่ตีแล้วพรุ่งตรงแฉลบไปข้างหลังของไม้ตีที่ไม่สูงเกินศีรษะคนตี และ catcher รับลูกนั้นได้

** หมายเหตุ ในกรณีที่ไม่นับว่าเป็นฟาวล์แฉลบคือ ถ้า ทางเข้า SBOBET รับลูกบอลไม่ได้ โดยให้ถือว่าเป็นลูก strike ใน fastpitch และถือเป็นลูกที่อยู่ในการเล่นด้วย และในส่วนของ slowpitch จะถือได้ว่าเป็นลูกตาย

– หมวกสวมป้องกันอันตราย (helmet) หมายถึง หมวกที่มีปีกหรือไม่มีปีกที่หูก็ได้

– ทีมเหย้า (home team) หมายถึง ทางเข้า SBOBET ทีมที่เป็นเจ้าของสนาม แต่ถ้าเป็นสนามในส่วนกลางทีมเหย้าจะมาจากการเสี่ยงดวง เช่น การโยนเหรียญ เป็นต้น

– การตีลูกที่ผิดกติกา ( illegal batted ball) หมายถึง การตีที่ผิดกติกา จะเกิดขึ้นเมื่อ

• ในขณะตีลูกบอลเท้าข้างใดเท้าหนึ่งของผู้ตีอยู่นอกเขตดี

• ในขณะตีลูกบอลเท้าของผู้ตีถูก home plate

• เมื่อผู้ตีใช้ไม้ตีที่ผิดกติกาที่กำหนดไว้

– การรับลูกที่ผิดกติกา (illegal caught ball) หมายถึง ทางเข้า SBOBET การทำให้หยุดหรือการรับลูกของผู้เล่นฝ่ายรับโดยการตีหรือการขว้างด้วยสิ่งต่างที่ได้สวมใส่อยู่ เช่น หมวก,หน้ากาก,ส่วนของเครื่องแต่งกายหรือถุงมือ

– ลูกบอลลอย (in flight) หมายถึง ลูกที่ตีข้างหรือโยน(pitch) ที่ไม่ได้ถูกพื้นหรือสิ่งอื่นๆ นอกจากตัวของผู้เล่น